Moje konto

Polityka prywatności


 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników
  1. NETSTEL SOFTWARE uruchamia Serwis oparty na założeniu możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkowników.
  2. NETSTEL SOFTWARE zastrzega jednak, że dostęp do określonych treści/serwisów w ramach Serwisu może być uzależniony od podania określonych informacji, które mogą, ale nie muszą stanowić danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Użytkownik w każdej chwili ma prawo zrezygnować z korzystania z Serwisu wymagającego podania dodatkowych danych.
  3. W przypadku zaistnienia konieczności uzyskania od Użytkownika danych, które stanowić będą dane osobowe w rozumieniu RODO, Użytkownik wraz z formularzem odnoszącym się do tej kategorii danych uzyska informację na temat sposobu i celu przetwarzania danych, administratora oraz inne informacje wymagane przepisami prawa.
  4. W przypadku danych przekazanych przez Użytkownika niebędących danymi osobowymi, NETSTEL SOFTWARE dołoży najwyższej staranności, aby dane takie były gromadzone i przetwarzane z poszanowaniem prywatności Użytkowników. NETSTEL SOFTWARE będzie wykorzystywać takie dane wyłącznie w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych (Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez NETSTEL SOFTWARE danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej) oraz w celu lepszego dostosowania świadczonych usług do potrzeb Użytkowników (min. w celu dostosowania emitowanych reklam do upodobań poszczególnych Użytkowników).
  5. Użytkownik, akceptując niniejszy Regulamin, upoważnia NETSTEL SOFTWARE do przekazania zgromadzonych danych niebędących danymi osobowymi, w postaci opracowania charakteryzującego strukturę demograficzną odbiorców Serwisu, Klientom/reklamodawcom NETSTEL SOFTWARE.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Przedsiębiorców
  1. Zgodnie z art. 13 RODO NETSTEL SOFTWARE informuje, że:
   1. Administratorem danych osobowych Przedsiębiorców jest: NETSTEL SOFTWARE Marcin Matusiak spółka jawna z siedzibą przy ul. Prądnickiej 41/2, 31-202 Kraków.
   2. Dane osobowe Przedsiębiorców będą przetwarzane w celu świadczenia usług przez NETSTEL SOFTWARE.
   3. Podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych; przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).
   4. Odbiorcami danych osobowych Przedsiębiorców będą Użytkownicy korzystający z Serwisu, biura rachunkowe, kancelarie prawne, podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa (sądy, prokuratura, Policja), inne podmioty, na życzenie lub uzyskanie odrębnej zgody od Przedsiębiorcy.
   5. Okres przetwarzania danych osobowych Przedsiębiorcy jest uzależniony od celu, w jakim dane te są przetwarzane. Czas przetwarzania danych przez Administratora, zależnie od okoliczności, wyznaczają:
    1. wymogi wynikające z przepisów prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas (np. przepisy prawa podatkowego)
    2. okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora
    3. czas trwania udzielonej przez Państwa zgody.
   6. W ramach Serwisu, każdy Przedsiębiorca ma prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych znajdujących się w Bazie Danych Serwisu, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez skierowanie pisemnego żądania na adres mailowy NETSTEL SOFTWARE, tj. [email protected]. Żądania winny być rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku.
   7. Każdy Przedsiębiorca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Pliki cookies
  1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu NETSTEL Software Marcin Matusiak, Spółka Jawna, ul. Prądnicka 41/2, 31-202 Kraków.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
   1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.