Moje konto
Miniaturka Wycena programów opcji menedżerskich wg MSSF 2 w Attuario

Wycena programów opcji menedżerskich wg MSSF 2 w Attuario

Dodano: 20.05.2023

Programy opcji dla menedżerów to jedno z narzędzi motywacyjnych, które coraz częściej stosuje się w nowoczesnym zarządzaniu. Stosowanie tych programów prowadzi jednak do konieczności ich właściwej wyceny i prezentacji w sprawozdaniach finansowych. Standard MSSF 2 "Płatności oparte na udziałach" stanowi zasady wyceny programów opcji menedżerskich, które powinny być stosowane przez przedsiębiorstwa. Celem tego artykułu jest omówienie kluczowych aspektów tego procesu w kontekście firmy Attuario.

Rozumienie programów opcji menedżerskich
Programy opcji menedżerskich umożliwiają menedżerom zakup akcji spółki po ustalonej cenie, zazwyczaj poniżej rynkowej. Ta forma wynagrodzenia ma na celu zmotywowanie menedżerów do długoterminowego myślenia i działania na rzecz zwiększenia wartości firmy.

Wycena opcji menedżerskich wg MSSF 2
MSSF 2 zobowiązuje spółki do ujmowania płatności opartych na udziałach w kosztach działalności, a wartość tych płatności powinna być mierzona według wartości godziwej w momencie przyznania. W przypadku opcji menedżerskich wartość godziwa jest zazwyczaj mierzona przy użyciu modelu Blacka-Scholesa, modelu binominalnego lub innego modelu wyceny opcji, który uwzględnia:

Cena wykonania opcji
- Obecna cena akcji
- Oczekiwane dywidendy
- Oczekiwana zmienność ceny akcji
- Czas do wygaśnięcia opcji
- Bezpieczna stopa procentowa
 

Proces wyceny opcji menedżerskich w Attuario
W przypadku firmy Attuario, specjalizującej się w usługach actuarialnych, proces wyceny opcji menedżerskich będzie zgodny z wytycznymi MSSF 2, ale uwzględniając specyfikę branży i firmy. Ważne jest uwzględnienie takich czynników jak:

Zmienność rynku: Attuario działa w dynamicznym rynku usług actuarialnych, co może wpływać na oczekiwaną zmienność ceny akcji.

Dywidendy: Attuario jest firmą, która zazwyczaj wypłaca dywidendy, co powinno być uwzględnione w modelu wyceny.

Czas do wygaśnięcia opcji: Przy ustalaniu wartości godziwej opcji menedżerskich w Attuario, istotne jest również uwzględnienie czasu do wygaśnięcia opcji.

Wdrożenie modelu wyceny opcji
Wybór modelu do wyceny opcji menedżerskich zależy od szeregu czynników, w tym od dostępności danych, złożoności opcji i oczekiwań rynkowych. W przypadku Attuario, stosowany jest model Blacka-Scholesa ze względu na jego szerokie zastosowanie i akceptację na rynku.

Ujęcie opcji menedżerskich w sprawozdaniach finansowych
Zgodnie z MSSF 2, opcje menedżerskie powinny być ujęte jako wydatek w momencie przyznania, a ich wartość powinna być rozłożona na okres, w którym menedżer ma prawo do opcji. W przypadku Attuario, wartość opcji menedżerskich jest więc rozłożona na okres ich ważności i ujęta jako koszt w odpowiednich okresach sprawozdawczych.

Skomentuj - Wycena programów opcji menedżerskich wg MSSF 2 w Attuario

Jeżeli masz u nas konto - zaloguj się, jeżeli nie masz - zarejestruj się. W ostateczności możesz dodać komentarz anonimowo, bez logowania.

Przepisz wspak tekst rjxhhajhtp:

Nikt jeszcze nie skomentował artykułu "Wycena programów opcji menedżerskich wg MSSF 2 w Attuario". Bądź pierwszy!

Inne artykuły

Ostatnie komentarze